U srijedu 8. lipnja 2022. godine u Zaboku sudjelovali smo na sjednici Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije na kojoj smo svojim aktivnim radom sudjelovali u izradi Strategije razvoja civilnog društva KZŽ, na definiranju vizije i ciljeva strategije s ostalim članovima Savjeta.