Zahvaljujući jednokratnoj potpori Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pod nazivom BOSS značajno smo unaprijedili naše sadržaje i usluge nabavkom vibracijske platforme putem koje se aktivira više mišićnih vlakana u odnosu na klasično vježbanje, te služi i u terapeutske svrhe. Nadamo se da će ova situacija sa virusom brzo proći te da će naši članovi i članice moći češće dolaziti na razne terapije.