Rad Društva je reguliran slijedećim dokumentima:

DOKUMENTI DRUŠTVA

Financijski izvještaj 2022. – DMSKZŽ

IZVJEŠTAJ O RADU za 2022 godinu

Strateški plan 2021. – 2025. godine

Financijski plan DMSKZŽ za 2023. godinu

Operativni plan DMSKZŽ za 2023. godinu

Izvještaj o radu DMSKZŽ za 2021. godinu

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja 2021

Financijsko izvješće DMSKZŽ za 2021. godinu

Pravilnik o radu 2021.

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta DMSKZŽ

Etički kodeks

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

IZVJEŠTAJ O RADU za 2020. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

OPERATIVNI PLAN DMSKZZ za 2022. godinu

Statut – DMSKZZ 2021.