Rad Društva je reguliran slijedećim dokumentima:

DOKUMENTI DRUŠTVA

Statut DMSKZŽ

Pravilnik o radu

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta DMSKZŽ

Etički kodeks

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

Financijski plan za 2020. godinu

IZVJEŠTAJ O RADU za 2018. godinu

OPERATIVNI PLAN DMSKZŽ za 2020