Rad Društva je reguliran slijedećim dokumentima:

DOKUMENTI DRUŠTVA

Pravilnik o radu 2021.

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta DMSKZŽ

Etički kodeks

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

IZVJEŠTAJ O RADU za 2020. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

OPERATIVNI PLAN DMSKZZ za 2022. godinu

Upitnik o funkcioniranju 2020.godina

Statut – DMSKZZ 2021.