Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije (DMSKZŽ), je dobrotvorna, humanitarna udruga osnovana radi unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti  koja okuplja svoje članove na čitavom području Krapinsko-zagorske županije (KZŽ). DMSKZŽ je jedina udruga u KZŽ koja okuplja osobe oboljele od multiple skleroze, čime omogućava njihovu informiranost o pravima, o vrstama usluga u zajednici, o vrstama pomagala, povlasticama na koje imaju pravo, te pružamo za njih mnoge socijalne usluge. Od razvojnih resursa imamo  24 zaposlene osobe, 16 osobnih asistenata, 1 domaćicu, 1 fizioterapeut, 5 pomoćnika u nastavi te jedna stručna tajnica. Tajnica je zaposlena na neodređeno vrijeme od 2004. Godine te je veoma dobro upoznata sa problematikom OSI, a na ovom projektu će biti administrator iz razloga što je do sada vodila svu dokumentaciju za sve projekte i veoma dobro poznaje tijek provedbe. Predsjednica Društva je veoma dobro upoznata sa problematikom na terenu jer je i sama osoba oboljela od multiple skleroze koja od ove bolesti boluje već dugi niz godina, pa možemo reći da je prošla sve faze prihvačanja bolesti, od onih teških psihičkih stanja, do ovog stanja u kojem je sada (stanje kada je prihvatila bolest, ali se i dalje mora boriti sa nekim promjenama). DMSKZŽ kontinuirano djeluje na promicanju invaliditeta kao ljudskog prava posebice kroz primjenu Konvencije UN o pravima OSI, na stvaranju preduvjeta za izjednačavanje mogućnosti OSI i na unapređenju kvalitete življenja OSI provođenjem brojnih aktivnosti u okviru projekata i programa. Provedbom samostalnih i suradničkih programa i projekata, edukacijama, stvaranjem uvjeta za nove suradnje podupiremo udruge osoba s invaliditetom s područja KZŽ na područjima zapošljavanja i zdravstva i u kreiranju novih zdravstvenih i socijalnih politika. Suradnjom i udruživanjem u nacionalne saveze i međunarodne organizacije multiple skleroze, stječemo i razmjenjujemo iskustva, implementiramo stečeno iskustvo u buduće projekte i stvaramo naprednije sustave koji omogućuju nove standarde života osoba oboljelih od MS-a. DMSKZŽ ima prostorne kapacitete, prostor veličine 95 m2, dobiven na korištenje na neodređeno vrijeme od strane KZŽ, ZZJZ KZŽ i Doma Zdravlja KZŽ, bez plaćanja troškova najma kao ni režijskih troškove, a od prošle godine posjedujemo i jedan posebno uređen prostore samo za individualna savjetovanja psihologa. Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije u realizaciji svojih ciljeva sukladno Statutu organizira i potiče suradnju sa socijalnim partnerima, lokalnim vlastima, organizacijama civilnog društva, različitim tijelima državne uprave, poslovnim sektorima i međunarodnim organizacijama. Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije je zbog dugogodišnjeg uspješnog rada, znanja i iskustva prepoznata kao ravnopravni partner institucija lokalne uprave i samouprave kod izrade prijedloga promjena odluka i propisa, edukacije institucija, provedbe istraživanja, međusektorskog povezivanja i suradnje. Suradnja na provedbi aktivnosti organizacije direktno je ostvarena s institucijama kroz partnerstvo na projektima, te financijsku pomoć u provedbi projekata.  Tajnica Društva multiple skleroze KZŽ, Svjetlana Pripeljaš, je aktivnim radom u glavnoj radnoj skupini pridonijela usvajanju Akcijskog plana socijalnih usluga za prethodne tri godine. Članica smo Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ gdje smo izrađivali strategiju razvoja Krapinsko- zagorske županije za programsko razdoblje 2014.- 2020. godine.  Društvo posebno surađuje s Policijskom upravom KZŽ, školama. Sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Podružnicom Krapina  vezano za poticaje i senzibiliziranje javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a isto tako su nam partneri na jednom programu gdje vode ulogu poticanja zapošljavanja naših članova i članica. Društvo surađuje sa Općom Bolnicom Zabok, koja nam besplatno ustupa prostore za humanitarne prodaje, ali isto tako i djelatnici bolnice volontiraju u našem Stručno-savjetodavnom odboru, kao i na raznim predavanjima. Surađujemo i sa Centrom za socijalnu skrb, posebno sa ispostavom u Klanjcu gdje njihova djelatnica Aleksandra Kveštak isto tako radi na poslovima savjetovališta za socijalna pitanja. U zajednici udruga je prepoznata, uz pomoć medija koji nas redovito prate u svim našim aktivnostima građanstvo i predstavnici/ice vlasti lokalne zajednice su senzibilizirani za osobe oboljele od multiple skleroze te nam redovito pomažu u skladu sa svojim mogućnostima. Veoma dobru suradnju imamo i sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice gdje većina naših članova obavlja stacionarnu rehabilitaciju. Uspješnu međusektorsku suradnju i imamo sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije koji nam plaćaju sve režijske troškove, zatim sa SALVUS-om, kućom za ortopedska i druga pomagala koji za nas dovoze na kućne adrese sva ortopedska pomagala koja naši članovi trebaju (pelene, katetere, podmetače, ortopedske cipele, ortoze itd.). Isto tako i navedena kuća nam je i dugogodišnji sponzor, koji nam je u početku stvaranja Udruge donirao sredstva za plaću tajnice i ostale troškove. Isto tako, odličnu suradnju sklopili smo i sa Presečki grupom d.o.o. s kojom smo sklopili ugovor o dobivanju popusta na prijevozne autobusne karte za naše članove i članice (za one pokretne pošto navedena tvrtka isto tako nema prilagođen prijevoz osobama s invaliditetom).  Društvo zajedno sa udrugama osoba s invaliditetom s područja Krapinsko – zagorske županije, a uz potporu Krapinsko – zagorske županije osnovalo je Koordinaciju udruga osoba s invaliditetom s ciljem promicanja ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom, koordiniranja, dogovaranja, usmjeravanja i izvršavanja poslova i zadataka od zajedničkog interesa, izgradnje partnerskog odnosa s jedinicama lokalne, regionalne i nacionalne samouprave, koordiniranja i dogovaranja u cilju ostvarivanja posebnih prava osoba s invaliditetom, koja proizlaze iz njihovih posebnosti, iniciranja i predlaganja nadležnim tijelima mjere za unapređivanje društvenog položaja i uloge osoba s invaliditetom te njihove pravne i materijalne zaštite,  iniciranja razvoja i unapređenja rada u području rehabilitacije, habilitacije i zaštite osoba s invaliditetom, poticanja, podupiranja ili osnivanja klubova, odnosno drugih oblika osposobljavanja osoba s invaliditetom, organiziranog  korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije osoba s invaliditetom, poticanja i podržavanja aktivnosti, projekata i programa koji doprinose nove razvojne ideje, uključivanja u izradu  razvojnih strategija i programa, te uvažavanje sugestija i prijedloga, preuzimanja zadaća iz nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija kao i akcijskih planova za osobe s invaliditetom. Potpisan je sporazum gdje sporazumne strane  prvenstveno promiču interes osoba s invaliditetom i snažniji razvoj lokalnih resursa u cilju integracije osoba s invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji. Predstavnici/ice udruge su u radnim tijelima Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, aktivno sudjelujemo u izradi zakona kao i promicanju prava i društvenog položaja osoba s invaliditetom. Društvo je potpisalo izjavu o parterskom odnosu sa Savezom Društava multiple skleroze Hrvatske na projektu „SOS-MS telefon, Baza podataka SDMSH Informiranje, komunikacija, povećanje vjere u vlastite snage osoba s multiplom sklerozom RH”. Naši članovi i članice imaju na usluzi besplatan telefon kako bi se mogli informirati sa stručnjacima ukoliko imaju neke nedoumice koje nisu mogli ili htjeli rješavati u našoj udruzi. Putem Saveza surađujemo sa Savezom udruženja oboljelih od MS-a u BiH, kao i sa EMSP (Europskom MS Platformom). Dalje, organizacija civilnog društva s kojima je udruga sklopila partnerski odnos je i Mreža udruga Zagor koja je bila provoditelj programa JAKO u našoj županiji u čije smo se radionice i edukacije aktivno uključili, a također i zajednički prijavili nekoliko projekata. Društvo je sklopilo partnerski odnos sa udrugom CESI- Centar za edukaciju savjetovanje i istraživanje, te sa Zagorskom razvojnom agencijom također putem zajedničkih projekata koje smo prijavili, a navedena agencija i provodi vanjsku evaluaciju nekoliko projekata s ciljem što kvalitetnije pružene usluge. Još smo ostvarili i partnerski odnos sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske na projektu Osobni asistent koji za naše korisnike i osobne asistente vrše edukacije, kao i posebnu dobru i aktivnu suradnju imamo u otklanjanju arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom u invalidskim kolicima te u sprječavanju nasilja nad ženama s invaliditetom i nad djecom s poteškoćama u razvoju. Na državnoj razini surađuje se kroz partnerske projekte, zajedničke akcije i kampanje u koje se uključuju i ostale organizacije civilnog društva. Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije, za cilj ima povećati kvalitetu života i ekonomsku aktivnost kako svojih  članova, tako i ostalih osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, što je interes koji dijeli s KZŽ, regionalnom samoupravom koja u svojoj nadležnosti ima dio potpora mjerama politike zapošljavanja, civilnog društva te posebice socijalnih pitanja, a koja zajedno s partnerima i ostalim dionicima sustavno izgrađuje i razvija modele kojima je za cilj povećanje zapošljivosti, razvoj socijalnih usluga, uključivost, integraciju te senzibilizaciju cjelokupne javnosti za navedene probleme ciljne skupine.

Od projekata i programa važniji koji možemo navesti je „Neovisno življenje uz osobnog asistenta“ koji provodimo od 2010. godine, a od 2015.godine i iz Europskog socijalnog fonda. Provodimo trogodišnji program Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u kojem zapošljavamo fizioterapeuta na puno radno vrijeme kao i gerontodomaćicu, te niz radionica za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom. Od važnijih projekata koje smo provodili je projekt „Sempre – Uvijek s Vama“ kojeg je financiralo Ministarstvo zdravlja i jednim dijelom Općina Bedekovčina, a u sklopu kojeg smo imali zaposlenu psihologicu na pola radnog vremena koja je obavlja individualna i grupna savjetovanja za sve članove i članice Društva, članove njihovih obitelji, ali i za sve osobe u nepovoljnom položaju (nezaposleni, mladi, žene, žene žrtve nasilja, sve osobe s invaliditetom) s područja Krapinsko – zagorske županije i nekoliko okolnih gradova i općina.