Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije (DMSKZŽ), je dobrotvorna, humanitarna udruga osnovana radi unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti  koja okuplja svoje članove na čitavom području Krapinsko-zagorske županije (KZŽ). DMSKZŽ je jedina udruga u KZŽ koja okuplja osobe oboljele od multiple skleroze, čime omogućava njihovu informiranost o pravima, o vrstama usluga u zajednici, o vrstama pomagala, povlasticama na koje imaju pravo, te pružamo za njih mnoge socijalne usluge. Od razvojnih resursa imamo  35 zaposlene osobe, 20 osobnih asistenata, 2 psihologa, 1 fizioterapeut, 10 pomoćnika u nastavi, 1 koordinatoricu projekata i programa te 1 voditeljicu Društva. DMSKZŽ kontinuirano djeluje na promicanju invaliditeta kao ljudskog prava posebice kroz primjenu Konvencije UN o pravima OSI, na stvaranju preduvjeta za izjednačavanje mogućnosti OSI i na unapređenju kvalitete življenja OSI provođenjem brojnih aktivnosti u okviru projekata i programa. Provedbom samostalnih i suradničkih programa i projekata, edukacijama, stvaranjem uvjeta za nove suradnje podupiremo udruge osoba s invaliditetom s područja KZŽ na područjima zapošljavanja i zdravstva i u kreiranju novih zdravstvenih i socijalnih politika. Suradnjom i udruživanjem u nacionalne saveze i međunarodne organizacije multiple skleroze, stječemo i razmjenjujemo iskustva, implementiramo stečeno iskustvo u buduće projekte i stvaramo naprednije sustave koji omogućuju nove standarde života osoba oboljelih od MS-a. DMSKZŽ ima prostorne kapacitete, prostor dobiven na korištenje na neodređeno vrijeme od strane KZŽ i ZZJZ KZŽ, bez plaćanja troškova najma kao ni režijskih troškove. Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije u realizaciji svojih ciljeva sukladno Statutu organizira i potiče suradnju sa socijalnim partnerima, lokalnim vlastima, organizacijama civilnog društva, različitim tijelima državne uprave, poslovnim sektorima i međunarodnim organizacijama. Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije je zbog dugogodišnjeg uspješnog rada, znanja i iskustva prepoznata kao ravnopravni partner institucija lokalne uprave i samouprave kod izrade prijedloga promjena odluka i propisa, edukacije institucija, provedbe istraživanja, međusektorskog povezivanja i suradnje. Suradnja na provedbi aktivnosti organizacije direktno je ostvarena s institucijama kroz partnerstvo na projektima, te financijsku pomoć u provedbi projekata.  Voditelja Društva multiple skleroze KZŽ, Svjetlana Pripeljaš, je aktivnim radom u glavnoj radnoj skupini pridonijela razvijanju raznih javnih politika u Krapinsko – zagorskoj županiji, kao i koordinatorica projekata i programa. Članica smo Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ  i Partnerskog viječa za područje Krapinsko – zagorske županije.  Društvo posebno surađuje s Policijskom upravom KZŽ, osnovnim i srednjim školama. Sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Podružnicom Krapina  vezano za poticaje i senzibiliziranje javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a isto tako su nam partneri na mnogim projektima gdje vode ulogu poticanja zapošljavanja naših članova i članica. Društvo surađuje sa Općom Bolnicom Zabok i bolnicom hrvatskih veterana, koja nam besplatno ustupa prostore za humanitarne prodaje, ali isto tako i djelatnici bolnice volontiraju u našem Stručno-savjetodavnom odboru, kao i na raznim predavanjima. Surađujemo i sa Centrom za socijalnu skrb. U zajednici udruga je prepoznata, uz pomoć medija koji nas redovito prate u svim našim aktivnostima građanstvo i predstavnici/ice vlasti lokalne zajednice su senzibilizirani za osobe oboljele od multiple skleroze te nam redovito pomažu u skladu sa svojim mogućnostima. Veoma dobru suradnju imamo i sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice gdje većina naših članova obavlja stacionarnu rehabilitaciju. Uspješnu međusektorsku suradnju i imamo sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije koji nam pokrivaju dio režijskih troškova, zatim sa SALVUS-om, kućom za ortopedska i druga pomagala koji za nas dovoze na kućne adrese sva ortopedska pomagala koja naši članovi trebaju (pelene, katetere, podmetače, ortopedske cipele, ortoze itd.). Isto tako i navedena kuća nam je i dugogodišnji sponzor, koji nam je u početku stvaranja Udruge donirao sredstva za plaću tajnice i ostale troškove. Društvo zajedno sa udrugama osoba s invaliditetom s područja Krapinsko – zagorske županije, a uz potporu Krapinsko – zagorske županije osnovalo je Koordinaciju udruga osoba s invaliditetom s ciljem promicanja ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom, koordiniranja, dogovaranja, usmjeravanja i izvršavanja poslova i zadataka od zajedničkog interesa, izgradnje partnerskog odnosa s jedinicama lokalne, regionalne i nacionalne samouprave, koordiniranja i dogovaranja u cilju ostvarivanja posebnih prava osoba s invaliditetom, koja proizlaze iz njihovih posebnosti, iniciranja i predlaganja nadležnim tijelima mjere za unapređivanje društvenog položaja i uloge osoba s invaliditetom te njihove pravne i materijalne zaštite,  iniciranja razvoja i unapređenja rada u području rehabilitacije, habilitacije i zaštite osoba s invaliditetom, poticanja, podupiranja ili osnivanja klubova, odnosno drugih oblika osposobljavanja osoba s invaliditetom, organiziranog  korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije osoba s invaliditetom, poticanja i podržavanja aktivnosti, projekata i programa koji doprinose nove razvojne ideje, uključivanja u izradu  razvojnih strategija i programa, te uvažavanje sugestija i prijedloga, preuzimanja zadaća iz nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija kao i akcijskih planova za osobe s invaliditetom. Potpisan je sporazum gdje sporazumne strane  prvenstveno promiču interes osoba s invaliditetom i snažniji razvoj lokalnih resursa u cilju integracije osoba s invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji. Predstavnici/ice udruge su u radnim tijelima Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, aktivno sudjelujemo u izradi zakona kao i promicanju prava i društvenog položaja osoba s invaliditetom. Društvo je potpisalo izjavu o parterskom odnosu sa Savezom Društava multiple skleroze Hrvatske na projektu „SOS-MS telefon, Baza podataka SDMSH Informiranje, komunikacija, povećanje vjere u vlastite snage osoba s multiplom sklerozom RH”. Naši članovi i članice imaju na usluzi besplatan telefon kako bi se mogli informirati sa stručnjacima ukoliko imaju neke nedoumice koje nisu mogli ili htjeli rješavati u našoj udruzi. Putem Saveza surađujemo sa Savezom udruženja oboljelih od MS-a u BiH, kao i sa EMSP (Europskom MS Platformom). Zaposlenice naše udruge su aktivni članovi Saveta za razvoj civilnog društva KZŽ. Još smo ostvarili i partnerski odnos sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske koji aktivno zagovaraju prava osoba s invaliditetom u resornim Ministarstvima i šire , te imamo i posebno dobru i aktivnu suradnju u otklanjanju arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom te u sprječavanju nasilja nad ženama s invaliditetom i nad djecom s poteškoćama u razvoju.  Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije, za cilj ima povećati kvalitetu života i ekonomsku aktivnost kako svojih  članova, tako i ostalih osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, što je interes koji dijeli s KZŽ, regionalnom samoupravom koja u svojoj nadležnosti ima dio potpora mjerama politike zapošljavanja, civilnog društva te posebice socijalnih pitanja, a koja zajedno s partnerima i ostalim dionicima sustavno izgrađuje i razvija modele kojima je za cilj povećanje zapošljivosti, razvoj socijalnih usluga, uključivost, integraciju te senzibilizaciju cjelokupne javnosti za navedene probleme ciljne skupine.

Od projekata i programa važniji koji možemo navesti su pružanje usluge osobne asistencije za OSI koji provodimo od 2010. godine, a od 2015.godine i iz Europskog socijalnog fonda. Provodimo trogodišnje programe financirane od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u kojem zapošljavamo fizioterapeuta i psihologa, te provodimo niz radionica i predavanja za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom.

Od općina i gradova s područja KZŽ naš rad podupiru – Grad Zabok, Grad Donja Stubica, Grad Krapina, Općina Bedekovčina, Općina Mače, Općina Stubičke Toplice, a ostale općine i gradovi ne financiraju naš rad jer nemamo sjedište na njihovim područjima iako i dalje brinemo za stanovnike njihovih općina odnosno gradova. Naš rad je fokusiran na sve članove i članice Društva, članove njihovih obitelji, ali i za sve osobe u nepovoljnom položaju (nezaposleni, mladi, žene, žene žrtve nasilja, sve osobe s invaliditetom) s područja Krapinsko – zagorske županije i  okolnih gradova i općina.