Motivacija nezapolesnih OSI i Mladih na terenu

Društvo Multiple Skleroze Kzž provodi projekt KISS koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, a ima za cilj nezaposlenim osobama s invaliditetom ili nezaposlenim mladim osobama omogućiti dodatna znanja i vještine kako bi bili zapošljiviji na tržištu rada.
U okviru ovog projekta organizira se niz zanimljivih sadržaja:
1. Verificirani programi:
a) web dizajn
b) modni dizajn 
c) engleski jezik A1
d) engleski […]

1. srpnja, 2019.|

Timski sastanci sa zaposlenicima projekta OAZA

Ovaj tjedan obavili smo timski sastanak sa zaposlenim osobni asistentima na projektu OAZA-Osobni Asistenti ZAgorje koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Na projektu trenutno zapošljavamo 12 osobnih asistenata, a zapošljavamo još jednog kod korisnice koja je trenutno već dva mjeseca bez usluge osobne asistencije. Na žalost usluga je prijeko potrebna svim korisnicima koji su […]

14. lipnja, 2019.|

Radionice za stručnjake u sklopu projekta KISS

Projekt KISS-Kreativne industrije, samozapošljavanje i samopouzdanje nam je donio mnoga nova iskustva i znanja, koja ćemo svakako primijeniti u svakodnevnom radu sa osobama s invaliditetom. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda. Radionice za stručnjake provodi Centra za razvoj osobnosti na čelu sa prof. Boris Blažinić. Razmjena iskustva rada neprofitnih organizacija i rada u državnim službama […]

14. lipnja, 2019.|

Održana redovna Godišnja Skupština DMSKZŽ

Dana 30.svibnja 2019. godine u Velikoj Galeriji Grada Zaboka u Zaboku održana je Redovna godišnja izvještajna Skupština Društva multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije.

Okupljene je pozdravila i predsjednica Društva multiple skleroze KZŽ Nada Smrekar, dok je Izvještaje o radu za prošlu godinu Društva predstavila tajnica Svjetlana Pripeljaš. U 2018. godini provodilo se mnogo projekata – od […]

4. lipnja, 2019.|

Održana konferencija projekta OAZA-Osobni Asistenti ZAgorje

Projekt: OAZa-Osobni Asistenti Zagorje

Nositelj projekta: Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije, Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok

Voditeljica projekta : Svjetlana Pripeljaš

Trajanje projekta: 03.12.2018 – 03.12.2020 (24 mjeseca)

Vrijednost projekta: 1.624.622,00 kn (EU potpora 1.624.622,00 kn)

Projekt je financirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda
Krapinsko-zagorska županija je i dalje na 1.mjestu u RH prema broju osoba s invaliditetom […]

30. svibnja, 2019.|

Obilježen svjetski dan multiple skleroze

Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije je obilježilo Svjetski dan multiple skleroze u Velikoj Galeriji Grada Zaboka u suradnji sa Gradom Zabokom i uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Svjetski dan multiple skleroze utemeljile su 2009. godine Međunarodna federacija i zemlje članice MS-a. To je jedina globalna kampanja koja djeluje na podizanju […]

30. svibnja, 2019.|

Timski sastanak u sklopu projekta OAZa-Osobni Asistenti ZAgorje

Dana 16. svibnja 2019. održali smo redoviti timski sastanak s kolegicama i kolegama, našim zaposlenicima, koji obavljaju posao osobnog asistenta u okviru projekta “OAZa – osobni asistenti Zagorje” financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

21. svibnja, 2019.|